Varför behöver man ha en retrospective?

Technorati Tags: , ,

Jag var bara tvungen att lägg upp denna strippen från Implementing Scrum

070910-scrumtoon

Advertisement