The Non-Repetitive Work Fallacy

The Non-Repetitive Work Fallacy

It is not uncommon to hear people say that software development is non-repetitive work where the work always unique and rarely repeat.  It is not uncommon to hear people say that software development is a craft, an act of design and even divine inspiration and that we therefore can learn from other industries that is described as repetitive.

I think this is a fallacy, a fallacy I call the Non-Repetitive Work Fallacy.

Continue reading

How to improve Flow Efficiency with Scrum – #Agile2014 Q&A

HowToImproveFlowEfficiencyRemoveTheRedBricksQA

Thank you all of you who attended my #Agile2014 session: How to improve Flow Efficiency, Remove the Red bricks! In this, and upcoming posts (part 2) I will answer some of the questions I have received after the session.

Q1: I was hoping to better understand how to improve flow efficiency when the number of resources varies on our scrum process. For example, we have more developers than testers. We typically have a bottleneck in the test step. Not sure I got my answer.

This question is not necessarily a flow efficiency question. It may be more of a balance demand to capacity question. Nevertheless, let us explore the flow efficiency side first, as this was the main focus of the session. First, a short description of flow efficiency.

Continue reading

Nyttan av aktivt kunddeltagande

Idag har jag haft en workshop med ett antal personer från kundens utförande organisation. Det var ett mycket bra möte med livliga och bra diskussioner. Man märker hur otroligt nyttigt det är att jobba nära de som har domänkunskapen för att skapa en bra grund för kravställningen på systemet. Mötesdeltagarna tyckte också att det var bra att delta mer aktivt på detta sätt. Min förhoppning är att när vi kör igång Scrum projektet så skall de vara lika aktiva och deltagande på våra planning meetings och sprint reviews som under denna workshoppen. Framtiden lär väl vissa hur det gick!

Nu behöver vi bara en product owner men det får nog vänta till efter semestrarna.