ARC404 Web Scalability via Asynchronous Systems Architecture

Speaker(s): Udi Dahan

Udi´s föreläsning om hur man kan bygga skalbara webblösningar med asynkron arkitektur var en intressant föreläsning även om jag tycker han främst hade ett brandtal varför asynkorna lösningar var så mycket bättre än synkrona lösningar istället för kontret visa hur man skulle implementera en asynkron webb arkitektur. Hade sessionen varit dubbel så lång så kanske han hade hunnit kommit in på hur man faktiskt skulle bygga sin webbarkitektur på en asynkron arkitektur.

Grundidén som ha framför i alla fall var att man skulle sätta upp sin webblösning så att när en användare efterfrågade en viss resurs(visst innehåll) så skall ett meddelande skickas till det underliggande affärslagret som i sin tur skickar ut ett svar till samtliga servrar som är intresserad av svaret genom en pub/sub lösning. De som är intresserade skulle sedan cacha detta svaret lokalt. Användaren som efterfrågar resursen får vänta på lämpligt sätt på att resursen skall bli tillgänglig för att sedan visa den samma. Det Udi inte gick in på var hur detta väntandet skulle gå till. Jag ställde dock frågan till honom efter sessionen och han ansåg att AJAX var den bästa lösningen idag om man inte byggde en anpassad vänta mekanism med hjälp av http redirect t.ex.

Hans lösning låter ju ganska enkel och kan säkert vara en bra model om man bygger sin arkitektur på denna modellen från början.

Jag kommer definitivt titta mer på detta själv och kanske kan det bli en del i en framtida lösning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s