TLA301 Understanding the ADO.NET Entity Framework

Speaker(s): Erick Thompson

Vad är Entity Framework?

 • Abstrakt konceptuell modell av data baserat på Entity-Relationship Model

Entity Data Model(EDM) – en modell för din data. Design av din data inte din applikation

En Entity är som objekt men har information från relationsdata som t.ex. en Primary key.

En Entity är INTE som en relationsdata eftersom det saknar information om var det sparas

ADO.NET Entity Framwork:

 • första implementationen av Entity-Relationship Model
 • applikationsutvecklingsramverk
 • EDM är XML
 • Tre delar
  • Modellen CSDL
  • Datalagringen SSDL
  • Mappningen

Man kan implementera arv på tre sätt:

 • Per hirarki
 • Per type
 • Per konkret typ

Entity typer är CLR objekt baserade på EDM

Entity Framework innehåller ett antal services som bland annat håller reda på om en Entity har blivit uppdaterad och behövs sparas.

Man kan använda två olika frågespråk med Enity Framework:

 • Linq to Entity
 • Entity SQL – SQL dialekt för Entity Framwork

Resultat från en fråga har tre typer:

 • Entity objekt
 • Otypade objekt
 • EntityDataReader

Man kan skapa Entity objekt som vanliga CLR objekt men de måste vara kopplade till ett ObjectContext för att ramverket skall kunna hålla reda på om det har blivit uppdaterat eller inte.

När man sparar ett objekt så hanterar Entity Framework det åt dig och använder SQL eller SPROCs

Med binär serialicering så kan man serialicera hela objektgrafer med Entity Framework. Använder man XML serialicering så kan man endast serialicera ett objekt i taget.

Sessionen var informativ men inte mer än så.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s