ARC201 Decoupling Contract from Implementation: Microsoft .NET Interface-Based Programming End-to-End

Technorati-taggar:

Speaker(s): Juval Lowy

Juval hade ett tänkvärt och mycket intressant session om varför man skall använda Interface istället för konkreta klasser när man har beroenden mellan olika delar av ett system.

Hans huvud tes är att man skall inte binda sig till specifika implementationer utan endast binda sig mot ett kontrakt vilket i ett Interface är.

Han menar bland annat att återanvändning av klasser och objekt är en pipe dream och den enda faktiska återanvändningen kan ske på kontraktsnivå.

Vad utgör ett bra Interface:

  • Inte för detaljerat
  • Inte för specialicerat
  • Hög cohesion
  • Sweetspot – 3-5 metoder
  • Undvik att använda events
  • Faktorn mellan metoder och properties bör vara minst 2:1
    • Undantaget om det endast innehåller properties

Ett bra Interace har många användare och sällan behövt ändras.

Sessionen var som sagt väldigt bra och tänkvärd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s