Andy Hunt på Valtech – “Topics from best practices in agile software development”

En heldags utbildning med Andy Hunt stod på schemat. Förmiddagens fokus låg mycket på icke tekniska aspekter av systemutveckling.

Andy pratade om personers olika kunskapsnivåer och hur det kan vara komplicerat att kommunicera mellan dessa kunskapsnivåer. En expert drar slutsatser på sin kunskap och erfarenhet och kan ha svårt att beskriva för en nybörjare hur han har kommit fram till en viss slutsats. Detta handlar oftast inte om arrogans utan experten inte alltid kan beskriva alla stegen han har använt för att komma fram till sin slutsats. Experter drar sina slutsatser mer på, vad man kan uppfatta som, intuition. En nybörjare där emot drar sina slutsatser på regler. Denna skillnad i hur slutsatser dras gör att det kan uppstå konflikter.

Nästa område var om hur hjärnan funkar och vad detta får för betydelse i mjukvaruutveckling. Andy beskrev skillnaden mellan de olika hjärnhalvornas sätt att bearbeta intryck och hur detta påverkar vårt arbete.

Efter lunch var det dags för mer praktsiska och pragmatiska tips och idéer om hur man gör mjukvaruutveckling och utvecklare mer effektiva. Ett intressant exempel på detta var att han påstod att man kunde se en 20-30% effektivitetsökning om man började använda ytterligare en datorskärm. Detta är jag nog beredd att hålla med om. Jag använder idag en extern skärm till min Laptop och det är mycket enklare att få en överblick och man behöver inte byta kontext lika ofta vilket ökar ens effektivitet. Jag hoppas få ytterligare en skärm inom kort och ser då fram emot ytterligare en effektivitetsökning.

Eftermiddagen fortsatte med fler metoder som: Continuous Integration(CI), kodnings standarder, objektorientering, koddokumentation med mera. Detta var i stort sätt en repetition av förra årets utbildning som Andy höll här på Valtech men givetvis lika sant som förra året.

Vi kör CI i mitt nuvarande projekt och det är verkligen suveränt. Det går max 10 minuter från det att någon checkar in kod som inte funkar tills dess att vi upptäcker detta. Felet måste då fixas ASAP. Man får heller inte heller gå hem utan att det man checkat in har passerat ett bygge. Detta gör att vår kod alltid är kompilerbar och går igenom alla våra unit tester.

Jag håller också med Andy om att dokumentation skall beskrivas så mycket som möjligt i den exekverande koden och i så stor utsträckning som möjligt skall koden inte behöva kommenteras utan metodnamn m.m. skall vara så självbeskrivande som möjligt. Det som skall dokumenteras är varför.

Utbildningen som helhet var mycket bra och inspirerande. Trots en del repetition fån förra året så hade jag stor behållning av dagen.

På kvällen var vi sedan fyra Valtechare som möte upp Andy på en middag med trevliga diskussioner om en det ena och det andra på tu man hand.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s