Dag 3 – APP405 Shells and Kiosk: Customizing Windows Mobile

P/invoke.net för att hitta p/invoke metoder.

Intressant och informativ session. Det är inte helt trivialt att lösa detta idag. På panelen senare under dagen så var det många som efterfrågade större stöd för detta och CF teamet tog det till sig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s