Dag 1 – Using LINQ with the .NET Compact Framework

Stöd på compact framework 3.5
Object
Xml
Dataset

Inte stöd 
Expression trees
Sql

Linq är något långsammare än traditionell implementation förutom mot xml där linq är snabbare och effektivare.

Väldigt tekniskt föredrag. Det var lite svårt att förstå talarens engelska.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s