Dag 1 – APP305 Building Mobile Applications with the patterns & practices Mobile Application Blocks

Gå till tools guides automation toolkit manager och aktivera guidens paketet för din befintliga solution för att aktivera mobile application software factory

Orientation aware control
Med denna user controllen kan man skapa olika layouter och positioneringen sparas som resurser

Composite Ui
Mobile Cab en portning av Cab

Configuration application block
Möjliggör settings på wm
För att få det att funka så behöver man skapa tre klasser baserat på tre basklasser från blocket

Connection monitor
Monitorerar nätverks anslutningar

Disconnected servise agent
Köar webbservise anrop till sql
Man behöver skapa en proxy till webservice proxyn
Skapar callback metoder för korrekt svar och vid fel.

End point catalog
Definitionen av webbservises som service agent kan använda

Password authentication
Löser problemet med att kunna göra authentication på enheten utan att riskera att man lämna ut sina hemligheter

Subcription manager
Hjälper till vid sync av data mellan sql server och sql mobile

Update manager
Hanterar uppdateringar

Intressant session med en hel del demos. Det som verkar mest intressant är disconnected service agent och password authentication.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s