Certifierad Scrum master

Yepp! Nu kan jag "the secret handshake".
Efter ytterligare en mycket bra och lärorik dag med Jean så är jag nu en certifierad Scum master. Tyvärr hann vi inte prata så mycket om Rallys verktyg och exakt hur Valtechs partnerskap med Rally är tänkt att fungera men det kommer säkert i en snar framtid.
 
Vi hade en intressant diskussion om hur de traditionella rollerna i ett system utvecklingsteam matchar mot Scrum. Rollen som projektledare diskuterades bland annat. Är den traditionella projektledaren scrum mastern i scrum eller är som en product owner proxy? Åsikterna gick isär och vi kom inte riktigt fram till någon gemensam ståndpunkt.
 
Min åsikt är att rollen och titeln projektledare bör byttas ut. Med det menar jag inte att det arbete som en traditionell projektledare skall tas bort. Vad jag menar är att rollen som den som driver projektet och som ansvarar för att man levererar det som har avtalats inte finns kvar i scrum (eller i de flesta andra agila metoderna).
 
Product ownern, som skall vara kunden, ansvarar för att teamet levererar det som kunden vill ha. Rollen som scrum master innebär ändas att man skall hjälpa och underlätta för teamet att leverera det som teamet har åtagit sig i den pågående sprinten samt att stödja och product owners i hans uppgifter i projektet. Att administrera, följa upp och vara stöd för planeringen är också något som måste finnas med i projektet men ligger faktiskt på product ownerns sida. Den traditionella projektledarens roll blir alltså mer av en projekt administratör med en klar inriktning på att stödja istället för att leda. Den traditionella projektledaren bör nog kallas för scrum master om man tar sig ann den icke ledande rollen. Tar man på sig den ledande rollen, som product owner proxy, så bör man inte också vara scrum master.
 
En annan diskussion som vi hade var hurivida en sprint endast skulle leverera working software(med tillhörande artifakter som dokumentation m.m.) eller som man också kunde leverera tex specifikationer eller underlag för framtida beslut. Jag uppfattade det som att Jean ansåg att men endast skall leverera working software medans jag och några av mina kollegor ansåg att även andra färdiga arbetsuppgifter kan ingå i en sprint.
 
Vi hade också långa diskussioner om hur användbarhet och interaction design passar in i scrum processen. Även här kom vi inte riktigt fram till konsensus. Min åsikt är att även dessa delar kan vara med i en sprint. Alternativt så driver man dessa delar som ett separat scrum projekt med en egen product backlog och spint backlogs som sedan förser utvecklings projektet med underlag som övriga stake holders.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s